GIMP
InkScape

GIMP töölaud ja keele valik

GIMP töölaua kohandamine

Windows Docable dialogs menüüst saab lisada tööpaneele.

Tööpaneelide paremas servas noolekese juures saab paneele eemaldada (Close Tab) ja muuta paneeli ikooni esitust (Tab style → Icon & text). Soovi korral võid paneeli nimest kinni haarata ja lohistada paneeli teise paneelide gruppi.

Windows ja MacOS erinevused

Õppematerjalid on loodud MacOS operatsioonisüsteemis. Win ja Mac GIMP on väga sarnased väikese erinevusega, Win tööriistad on omavahel kokku grupeeritud, Mac’is on kõik ikoonid korraga nähtaval. Win’is grupeeritud ikoone saad avada kui vajutad pikalt ikooni peal.

Win keskkonnas. Väikesed kolmnurgad tööriistade all nurgas annavad vihje, et selle alla on grupeeritud veel töövahendeid.
Tööriistad Mac keskkonnas. Kõik ikoonid on korraga nähtaval.

Töölaua keele valik

GIMP’i töölaua keele saad määrata seadetest Edit → Preferences või kui programm on eesti keeles, siis Redigeerimine → Eelistused. Avanenud dialoogaknas vali Interface (Liides) ja seejärel saad valida keele. Kuna eestikeelne tõlge on poolik, kasutame juhendis ingliskeelset programmi. Keelevaliku rakendumiseks tuleb GIMP kinni panna ja uuesti käivitada.

GIMP keele valik. Õppematerjalid on loodud ingliskeelse kasutajaliidesega
GIMP töölaua asetus

Tööriista seaded asuvad tööriista paneeli alumises servas või menüüst WindowsDocable dialogsTool options