Mis on e-kursus?

Mis on e-kursus? E-kursus on iseseisvalt läbitav digitaalne õppematerjal. Veebipoest ostu sooritamisel saad ligipääsu kera.ee kodulehel ettevalmistatud teemadele ja harjutustele. Võid neid materjale läbida omale sobival ajas ja kohas. Millest…

Vektorgraafika

Mis on vektorgraafika? Vektorgraafika on arvutigraafika liik, kus kujundeid kuvatakse matemaatiliselt, kasutades kordinaatsüsteemi ja parameetreid kujundi kirjeldamiseks. Näiteks ristküliku joonistamiseks kirjeldatakse failis ära nurkade asukohad, nende vahele jäävad servad ja…

Diplomi kujundus

Ülesanne: palun kujunda omanäoline diplom koolituse sooritamise kohta. Kasuta julgelt kõiki seiniõpitud oskusi ja töövõtteid. Lähteandmed: Diplomi formaat on A4 portrait või landscape asetuses, bleed = 0, cmyk IT koolituse…