Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Tutvustus

Adobe Premiere videomontaaži koolitus

Adobe Premiere on populaarne videomontaaži keskkond, mida kasutatakse suurtest Hollywoodi kassahittidest koduvideoteni. Premieres saab läbi teha kogu videomontaaži töövoo, musta materjali sorteerimisest kuni valmistulemuse salvestamiseni lõppformaati.

Adobe Premiere koolitus õpetab selgeks kõik olulisemad videomontaaži töövõtted: impordime ja haldame meediat, lõikame kokku pilkupüüdva klipi, kasutame efekte ja üleminekuid, töötame helitaustaga. Õpime salvestama videot veebikeskkondade ja TV tarvis. Lisaks hulk näpunäiteid, kuidas oma töövoogu efektiivsemaks muuta ja filmitud videomaterjalist maksimum võtta.

Koolitus on mõeldud kõigile uutele videomontaaži huvilistele ja varasem kokkupuude Premiere või monteerimisega ei ole vajalik.

Videomontaaži koolituse osalejate tagasiside

4.0 rating

26. nov. 2019

Koolitusel meeldis eriti sõbralik ja tore koolitaja, väga head koolituskaaslased. Koolitus oli väga asjalik, kuid osad asjad jäid siiski minu jaoks keerulised.

Olga

Sisukord

Kalender

Tulevased avatud grupid

22.03.2021 - 23.03.2021: Videomontaaž Adobe Premiere’s (2 päeva), IT Koolitus, Tallinn
17.05.2021 - 18.05.2021: Videomontaaž Adobe Premiere’s (2 päeva), IT Koolitus, Tallinn
15.11.2021 - 16.11.2021: Videomontaaž Adobe Premiere’s (2 päeva), IT Koolitus, Tallinn

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Videomontaaž Adobe Premiere’s
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised videmontaaži võimalustest Adobe Premiere Pro näitel.
 4. õpiväljundid: Kursuse läbinu oskab importida ja hallata meediat, luua ajatelje ja moodustada montaažirida. Teab, kuidas korrigeerida pildi ja heli värve, lisada graafikat. Oskab täiendada montaaži eriefektidega. Teab, kuidas eksportida valmis töö eesmärgist lähtuvalt.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, videograafid, fotograafid.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 14 ak. tundi (2 päeva), sellest auditoorne õpe 6 ak. tundi, praktiline töö 8 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Esimesed sammud; Meedia import ja haldus; Esmane montaaz; Montaazivõtted; Värvikorrektsioon; Helitöötlus; Töö graafikaga; Efektid; Tiitlid ja subtiitrid; Eksport
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

Videomontaaž Adobe Premiere’s