Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

Adobe Illustrator koolitus

Adobe Illustrator koolitus – vektorgraafika loomine

Illustrator on võimekas vektorgraafika loomise ja halduse tööriist Adobelt.

Miks valida Adobe Illustrator?

Adobe Illustrator on disaini- ja trükitööstuses väga levinud ja vektorgraafika oskus kujundajana töötamiseks möödapääsmatu. Vektorgraafikas kujundatakse logosid, pakendeid, trüki- ja ekraanigraafikat, lõikepinkide jooniseid, illustratsioone.

Vektorgraafika töövahendid on olemas paljudes kujundusprogrammides ja töövõtted universaalsed. Avastad üllatusega, et Illustratori koolitusel õpitud võtteid saad edukalt rakendada ka Photohopis, InDesignis, InkScapes või veebipõhistes kujundusprogrammides.

Adobe Illustrator koolitus õpetab selgeks vektorgraafikaga töötamise
Liitkujundite loomine Adobe Illustratori koolitusel

Mida õpin Illustratori koolitusel?

Adobe Illustratori koolitusel õpime selgeks kõik esmased vektorgraafika töövõtted ja rakendame neid läbi praktiliste ülesannete.

Muu hulgas õpid Illustratori koolitusel looma uusi vektorkujundeid, teisendama fotosid vektorgraafikaks, kasutama loovalt värve ja mustreid, kujundama trükiseid. Koolitus on praktiline ja töö käigus lahendad hulga põnevaid ülesandeid.

Adobe Illustratori koolituse maht on 14 ak. tundi, lisaks saad ligipääsu põhjalikule õppematerjalile kera.ee lehel.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Adobe Illustratori koolitus on sobilik kõigile osalejatele ja varasemat kokkupuudet vektorgraafika või graafilise disainiga ei ole vaja. Vajalik on Windows keskkonna kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Õpiväljundid. Illustratori kursuse läbimisel:

 • Mõistad vektorgraafika eeliseid ja piiranguid Adobe Illustratori näitel
 • Tunned enamlevinud töövõtteid vektorgraafika loomiseks ja haldamiseks
 • Oskad töötada vektorgraafikas värvide, mustrite ja servajoontega
 • Oskad teisendada rastergraafikat vektorgraafikaks
 • Oskad kujundusele lisada teksti ja hallata tekstilõike

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

adobe illustratori koolitusel vaatame üle, milliseid tööriistu on tegelikult vaja vektorgraafikaga töötamiseks
Adobe Illustratoris on üle saja (!) erineva tööriista. Edukaks vektorgraafikaga töötamiseks on vaja vähem kui kümmet. Koolitusel vaatame, milliseid täpselt.

Vaata veel

Distantsõpe


E-pood ja e-turundus väikeettevõtjale

4. nädalane e-äri koolitus väikeettevõtjale. Koduleht, e-pood, e-turundus ja müük.

Vaata koolitustInfomaterjalide kujundamine veebitööriistadega

Graafiline disain tasuta veebikeskkondade abil.

Vaata koolitustWordPress – kodulehtede loomine ja haldamine

Teeme uue kodulehe täiesti algusest.

Vaata koolitust«»


page 1 / 4


Adobe Illustrator koolitusel osalenute tagasiside

Rated 5.0 out of 5
28. veebr. 2023

Kursus oli väga põnev. Tegin läbi zoomi keskkonna ja kõik oli arusaadav ning toimis ilusti.

Ade A.
Rated 5.0 out of 5
1. veebr. 2022

sain väga palju uusi teadmisi ja tunnen nüüd ennast palju enesekindlamalt seda programmi kasutades. pea on uusi mõtteid ja inspiratsiooni täis! aitäh!

Evelin Ausmees
Rated 5.0 out of 5
24. sept. 2021

Väga suurepärane kursus- hea tempo kommunikatsioon ja pidev tagasiside. Leidsin enda edaspidiseks tööks vahendid ja võimaluse oskusi hiljam lihvida. Ülima hea meelega soovitan kõigile, kes tunneb vajadust vektori jarele. Tänud!

Toomas Volkmann
Rated 5.0 out of 5
27. okt. 2020
Leenu
Rated 5.0 out of 5
3. dets. 2019

Väga hea koolitus algajatele. Koolitaja oskab luua õhkkonda, kus on turvaline küsida küsimusi. Üks kasulikemaid koolitusi, kus käinud olen, sest tegemist on väga praktilise koolitusega.

Eva
Rated 4.0 out of 5
3. dets. 2019

Kursus oli asjalik ja süsteemselt üles ehitatud.

Kersti

Sisukord

Kursuse sisukord


Ava kõik

Kalender

Tulevased Adobe Illustratori koolitused

KuupäevAsukohtKoolitusKorraldaja
18.06.2024 - 19.06.2024Lõõtsa 5, TallinnAdobe Illustrator – vektorgraafika loomine (2 päeva)Nordic Koolitus

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid Adobe Illustratori abil vektorgraafika toimetamiseks.
 4. õpiväljundid: osaleja mõistab vektorgraafika eeliseid ja piiranguid Adobe Illustrator näitel; tunneb enamlevinud töövõtteid vektorgraafika loomiseks ja haldamiseks; oskab töötada vektorgraafikas värvide, mustrite ja servajoontega; oskab teisendada rastergraafikat vektorgraafikaks; oskad kujundusele lisada teksti ja hallata tekstilõike.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, 4. taseme kujundaja kutsestandardi kompetents B.2.4.
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, trükitööstus ja trükiettevalmistus.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 14 ak. tundi (2 päeva), sellest auditoorne õpe 6 ak. tundi, praktiline töö 8 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Esimesed sammud Illustratoris; Töö vektorobjektidega; Värvid ja üleminekud; Tekstitööriistad; Mustrite loomine; Raster ja vektor; Punktid ja kurvid; Servajoon.
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine

Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine

4.8
Rated 4.8 out of 5
Osalejaid:
144
Juhendaja:

Koolituse teemad

Head Hetked OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner