Wordpress
WooCommerce
Turundus

Kommentaarid

Kommentaaride seadistus kogu kodulehe ulatuses käib “Seaded” → “Arutelu” lehel. Kommentaaride lubamine või keelamine seal lehel rakendub kõigile edaspidi avaldavatele postitustele.

Kogu kodulehel edaspidiste kommentaaride lubamine/keelamine. See ei avalda mõju varemavaldatule, ainult uutele postitustele.

Kuna kommentaarid tähendavad üldjuhul väga palju spamiga kokkupuudet, on üldjuhul mõistlik neid mitte lubada või lubamisel kasutada täiendavaid spämmiroboteid tõkestavaid meetodeid. Vt. näiteks Akismet pluginat, see on erakasutajale tasuta.

Üksikult saab iga postituse või lehe juures kommenteerimist seadistada, kui lähed lehe sisu muutma ja valid seejärel paremast tulbast Dokumendi seaded all “arutelu” sektsiooni.