Terve Blenderi kursuse nägemiseks pead olema registreeritud kursusele! Registreerimata külastaja näeb ainult näidispeatükki.

Objektide nimetamine

Topeltklõps objekti nimel lubab seda ümber nimetada.

Hea tööharjumus on objektide lisamisel anda neile nimed. Blender annab igale objektile automaatselt nime, küll aga on nimed cube.019 paljude objektidega töös vähe abiks.

Outliner

Lisa kommentaar