Sisu esitamise viisid

Uue materjali esitamise üheks võimaluseks on videoloengud. Videoloengu kaudu saab õpetaja edastada kõige uuemat informatsiooni, tekitada vaimustust oma valdkonna vastu, anda materjalist ülevaate ning rõhutada olulist. Samas peab loengu puhul silmas pidama, et õppijad suudavad loengut tähelepanelikult jälgida maksimaalselt 15-20 minutit, sageli vaid 10 minutit ning et nad unustavad 24 tunni jooksul enamiku loengul kuuldud infost, kui neil pole vaja kuuldud teadmisi kasutada.