Current Status
Not Enrolled
Price
1
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

E-kursuste loomise ja müügi koolitus keskendub interaktiivsete õppekeskkondade loomisele. Kursus sobib koolitusasutusele või eraisikule, kes soovivad oskusteabe vormistada nauditavaks e-kursuseks, mida osalejad saavad osta ja iseseisvalt läbida. Kursuse käigus valmib igal osalejal esimene täisfunktsionaalne e-kursuse prototüüp.

Kursuse loomiseks kasutatakse WordPressi ja tasulist pistikprogrammi LearnDash.

Õpiväljundid – kursuse läbinu:

 • teab, mis on virtuaalserver ja WordPress
 • oskab seadistada e-kursuste loomiseks ja müügiks vajalikke wordpressi komponente (LearnDash, WooCommerce, MakeCommerce)
 • tunneb LearnDash’i esmaseid seadistusi ja kursuse struktuuri
 • oskab kasutada videot, graafikat ja heli õppematerjali edastamiseks
 • oskab koostada ja viia läbi testimist LearnDash vahenditega

Õpingute alustamise tingimused:

 • Arvutikasutaja oskus tavakasutaja tasemel (tekstitöötlus)
 • Interneti, veebibrauseri, Zoom’i esmane kasutusoskus
 • valmisolek läbida kursus kogu mahus distantsõppes
 • osalemiseks vajalik osta LearnDash litsents (~135€/aasta) ja rentida virtuaalserver (~6€/kuu). Täpsed juhendid õppematerjalis.
 • Juba toimiva kodulehe peal õppeperioodil katsetamine ei ole soovitatav.

Õppe kogumaht:

54 ak. tundi

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õpe toimub distantsõppes, Zoom’i ja kera.ee vahendusel. Õppematerjalid on koostatud iseseisvaks läbimiseks, testid ja lisaülesanded on juhendaja personaalse tagasiside ning juhendamisega.

Vaata veel

E-kursus

Kujundamine tasuta programmidega GIMP ja InkScape

Graafika loomine tasuta programmidega Gimp ja InkScape

Vaata koolitust

Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega

Graafiline disain tasuta veebikeskkondade abil.

Vaata koolitust

« » page 1 / 5

Osalejate tagasiside

Tagasiside puudub

Sisukord

Kursuse sisukord

Ava kõik

Kalender

Tulevased avatud grupid

Avatud gruppe ei ole kalendris

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: E-kursuste loomine ja müük
 2. õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele ülevaade ja töövahendid WordPressi ja LearnDash vahenditega e-kursuste loomise ja müügi protsessist.
 4. õpiväljundid: Osaleja oskab paigaldada ja hallata LearnDash moodulit, mõistab e-kursuse sisu loomise võtteid, oskab seadistada pangalinki ja müüa kursust.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, veebihaldurid, koolitajad.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 42 ak. tundi (6 päeva), sellest auditoorne õpe 12 ak. tundi, praktiline töö 30 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. WordPressi paigaldus ja seadistamine, LearnDash paigaldus ja seadistamine, E-kursuse sisuloome, testide koostamine, maksemeetodite liidestamine woocommerce ja maksekeskuse vahendusel.
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Zoomi vahendusel kaugõppena, osalejatele on ette valmistatud juhendmaterjalid digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

E-kursuste loomine ja müük