Kursuse sisu on nähtav ainult IT Koolituse klassikoolitusele registreerunud kasutajatele.

Aobe InDesign on asendamatu tööriist reklaamiagentuurides trükireklaamide loomisel, ajalehtede ja ajakirjade küljendamisel, vabakutselistel disaineritel igapäevases töövoos. Adobe InDesign trükiste küljendamise kursus annab esmased teadmised trükiste küljendamiseks ja muudab trükikujunduste tegemise nauditavaks loomeprojektiks.

Kursus on Eesti keeles, ehitatud üles loogiliste peatükkide ja iseseisvate harjutustega.

InDesigni kursus sisaldab:

  • 9 teemat, 35 peatükki
  • Allalaaditavad ülesannete failid iseseisvaks harjutamiskes
  • Video igas peatükis koos selgitavate tekstidega
  • Iga teema lõpus iseseisev ülesanne õpitu harjutamiseks
  • Iga peatüki juures võimalus esitada juhendajale täpsustavad küsimusi
  • Kursust täiendatakse jooksvalt  uute InDesign versioonide väljatulekul, kursus ei vanane.
Adobe InDesign – trükiste küljendamine